16. Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών

# Κεφάλαιο Συγγραφείς
16.1  Φυσιολογία του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών  Θ. Τζώτζας
16.2  Λιποπρωτεΐνες και αθηρωμάτωση  Α. Ευθυμιάδης
16.3  Εργαστηριακή διερεύνηση δυσλιπιδαιμιών  Ι. Γιώβος
16.4  Οικογενείς δυσλιπιδαιμίες  Μ. Ελισάφ
16.5  Δευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες  Δ. Κιόρτσης, Γ. Χρήστου
16.6  Διαιτητική αντιμετώπιση  Μ. Χασαπίδου
16.7  Φαρμακευτική αντιμετώπιση  Β. Άθυρος