9. Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής στον άνδρα

# Κεφάλαιο Συγγραφείς
9.1 Οντογένεση και ανατομία του ανδρικού γεννητικού συστήματος Ρ. Αγγελοπούλου
9.2 Φυσιολογία ενδοκρινικής και εξωκρινικής μοίρας των όρχεων
9.3 Νοσολογία του ανδρικού γεννητικού συστήματος Δ.Γ. Γουλής, Ι. Βακαλόπουλος
9.3.1 – Νοσήματα υποθαλάμου και υπόφυσης
9.3.2 – Νοσήματα επιδιδυμίδας
9.3.3 – Νοσήματα όρχεων
9.3.4 – Νοσήματα οργάνων – στόχων των ανδρογόνων Π. Αναγνωστής
9.3.5 – Συστηματικά νοσήματα και ορχική δυσλειτουργία Π. Πουλάκος
9.4 Διαγνωστική προσέγγιση του υπογόνιμου άνδρα Ι. Παπαδήμας
9.4.1 – Ιστορικό και κλινική εξέταση Χ. Τσαμέτης
9.4.2 – Ορμονικός έλεγχος Π.Κ. Ηλιάδου
9.4.3 – Έλεγχος σπέρματος Θ. Ζεγκινιάδου, Π.-Δ. Κανταρτζή
9.4.4 – Απεικονιστικός έλεγχος Ι. Τσιτουρίδης
9.4.5 – Γενετικός και μοριακός έλεγχος Αικ. Χατζημελετίου, Σ. Λυμπέρη
9.4.6 – Κυτταρολογικός και ιστολογικός έλεγχος
9.4.6.1 – H βιοψία των όρχεων στην ανδρική υπογονιμότητα Α. Παπανικολάου
9.4.6.2  -Κυτταρολογικός έλεγχος του όρχι Ε. Αθανασίου
9.5 Θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου άνδρα
9.5.1 – Αιτιολογική Ι. Ηλίας, Μ. Αλεξίου
9.5.2 – Προσανατολισμένη Ι. Βακαλόπουλος
9.5.3 – Εμπειρική
9.6 Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη θεραπεία του υπογόνιμου άνδρα
9.7 Κρυοσυντήρηση σπέρματος και ορχικού ιστού Θ. Ζεγκινιάδου
9.8 Υπογοναδικός άνδρας
9.9 Γηράσκων άνδρας
9.10 Σεξουαλική Ιατρική
9.10.1 – Στυτική δυσλειτουργία
9.10.2 – Διαταραχές εκσπερμάτισης
9.11 Ανδρική αντισύλληψη Γ. Κανάκης
9.12 Ενδοκρινικοί διαταράκτες και ανδρικό γεννητικό σύστημα Χρ. Μαντζούκη, Ε. Κούστα
9.13 Κατάχρηση τεστοστερόνης