Αρχική σελίδα

H συγγραφή ενός εγχειρίδιου αναφοράς (Textbook) με αντικείμενο την Κλινική Ενδοκρινολογία έχει, από πολύ καιρό, συζητηθεί στους κύκλους της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ΕΕΕ).

Σκοποί

Η ύπαρξη ενός τέτοιου εγχειριδίου εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, όπως:

  • Εγχειρίδιο αναφοράς Κλινικής Ενδοκρινολογίας για ειδικευμένους ιατρούς, που επιθυμούν να ανανεώνουν τις γνώσεις τους για συγκεκριμένα θέματα.
  • Εγχειρίδιο αναφοράς Κλινικής Ενδοκρινολογίας για ειδικευόμενους στην Ενδοκρινολογία, που επιθυμούν να προετοιμασθούν για τις εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας.
  • Εγχειρίδιο αναφοράς Κλινικής Ενδοκρινολογίας για ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων (π.χ. Μαιευτική-Γυναικολογία, Παιδιατρική), που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Ενδοκρινολογίας, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τις αντίστοιχες εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας.
  • Συμπληρωματικό εγχειρίδιο Κλινικής Ενδοκρινολογίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (πρώτος και δεύτερος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών), στα πλαίσια της συμπλήρωσης των γνώσεων τους, προς απόκτηση των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων.

Μορφή

Τα πλεονεκτήματα της κατασκευής ενός εγχειριδίου σε ηλεκτρονική μορφή έναντι της έντυπης είναι πολλαπλά. Μεταξύ αυτών:

  • Πρόσβαση στο κείμενο από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet).
  • Δυνατότητα γρηγορότερης επικαιροποίησης του κειμένου.
  • Δυνατότητα ύπαρξης ηλεκτρονικού ευρετηρίου και άμεσης παραπομπής (link) σε πίνακες, εικόνες, διαγράμματα και άλλα κεφάλαια.
  • Εφόσον δομηθεί ορθά, η ηλεκτρονική μορφή μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε έντυπη, με απλή εκτύπωση του κειμένου.

Κατασκευή

Στη συγγραφή της e-Ενδοκρινολογίας θα γίνει χρήση του εξαιρετικά πλούσιου υλικού, που έχει συγκεντρώσει, κατά τα προηγούμενα έτη, η ΕΕΕ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:

  • Videos ομιλιών, που έχουν παρουσιασθεί κατά τα “Πανελλήνια Συνέδρια Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού”.
  • Κείμενα και videos ομιλιών, που έχουν συγγραφεί / παρουσιασθεί κατά τους “Κύκλους Εντατικής Εκπαίδευσης”.